14:26 / E Enjte, 12 Prill 2018

a��OAK kA�rkon nga Ministria e PunA�s rritje tA� komunikimit me bizneset

NjA� delegacion nga Oda e Afarizmit tA� KosovA�s janA� takuar me ministrin e PunA�s dhe MirA�qenies Sociale SkA�nder ReA�ica.
Kryetari i Bordit tA� OAK SkA�nder Krasniqi theksoiA� A�rA�ndA�sinA� e koordinimit mA� tA� mirA� nA� mes tA� MinistrisA� dhe pA�rfaqA�suesve tA� bizneseve nA� mA�nyrA� qA� sA� bashku tA� kontribuojnA� nA� rritjen e punA�simit dhe zvogA�limit tA� rasteve me asistencA� sociale.

Problemi me ligjet, ishte njA�ri nga shqetA�simet e radhA�s qA� u ngritA�n nA� kA�tA� takim, duke theksuar mA� tutje se Qeveria duhet tA� krijojA� njA� mekanizA�m efekti dhe kundA�r efekti nga njA� ligj i caktuar, nA� mA�nyrA� qA� ai tA� mos e dA�mtojA� zhvillimin.

a�?Miratimi i ligjeve pa mbA�shtetje tA� bizneseve, miratimi i ligjeve nA� kundA�rshtime me ligjet e tjera dhe shumA� probleme tA� tjera kanA� bA�rA� qA� nA� KosovA� ligjet tA� jenA� pengesA� e zhvillimit tA� vendit. Kjo A�shtA� edhe arsyeja kryesore e mosardhjes sA� investitorA�ve tA� huaja�?, u tha nA� takim me ministrin e PunA�s.

SiA� u tha nA� takim duke e marrA� parasysh kA�tA� rritja e komunikimit nA� mes tA� MinistrisA� dhe bizneseve,A�A�shtA� njA� nevojA� urgjente.

a�?OAK A�shtA� e gatshme me gjithA� kapacitetin e sajA� tA� kontribuojA� nA� ketA� drejtima�?, thuhet nA� njoftim tA� OdA�s.

GjatA� kA�tij takimiA� Krasniqi adresoi disa A�A�shtje specifike tA� cilat paraqesin njA� shqetA�sim pA�r bizneset.

Theks i veA�antA� iu kushtua ligjit tA� lehonave, i cili po paraqet njA� barrA� shumA� tA� madhe pA�r biznesin. Si i tillA�, ky ligj duhet tA� jetA� stimulues pA�r punA�simin e gjinisA� femA�rore, marrA� parasysh faktin se shkalla e punA�simit tA� femrave A�shtA� vetA�m 12 pA�rqind.

a�?Duke marrA� parasysh madhA�sinA� e bizneseve nA� KosovA� dhe nivelin e punA�simit tA� grave A�shtA� e domosdoshme dhe urgjente ndryshimi i Ligjit tA� PunA�s si dhe heqja barrA�s sA� madhe nga bizneset nA� KosovA� sepse pushimi i lehonisA� A�shtA� interes nacional pA�r tA� cilA�n barrA�n kryesore duhet ta marrA� Qeveria e jo biznesi. OAK kA�rkon qA� qeveria tA� paguajA� 6 muajt e parA�, 70 pA�rqind tA� pagA�s ndA�rsa 3 muajt e tjerA� biznesia�? , tha Krasniqi.

OAK theksoi edhe rastet specifike siA� A�shtA� Kroacia dhe Austria tA� cilat marrin pA�rsipA�r pagesA�n 100 pA�rqind tA� lehonisA� nga ana e qeverisA�.

Ministri ReA�ica falA�nderoi OAK-nA� pA�r adresimin e kA�tyre A�A�shtjeve dhe theksoi se problemet me ligje ekzistojnA� dhe janA� duke punuar nA� kA�tA� drejtim.

Sipas ministrit, fokusi janA� disa A�A�shtje tA� cilat kanA� shA�nuar avancim e tA� cilat kanA� tA� bA�jnA� me ReformA�n nA� sistemin pensional, ku si qA�llim A�shtA� pA�rfundimi i koncept dokumentit tA� regjistrit pensional duke kontribuar kA�shtu nA� rindA�rtimin e mirA�filltA� tA� njA� sistemi tA� tillA�.

Ministri gjithashtu, u shpreh i hapur pA�r A�farA�do mA�nyre tA� komunikimit, me qA�llim qA� bashkA�punimi tA� jetA� nA� nivel.

Ai gjithashtu theksoi se do tA� jetA� i pranishA�m nA� takime tA� pA�rbashkA�ta me bizneset, nA� mA�nyrA� qA� drejtpA�rdrejt tA� i dA�gjojA� problemet qA� kanA� bizneset me staf profesional.