Sex & Love

  • Në Kosovë fillon të shitet mjalti, që Kroacia e kishte ndaluar për shkak të rrezikshmërisë
  • Ish gruaja më tha se ishte përdhunuar para 8 viteve dhe se djali ynë mund të mos jetë i imi
  • Mjekët apelojnë të shmangen marrëdhëniet gjatë vapës