Ekonomi

  • Në Kosovë e lehtë të regjistrosh biznesin, por jo edhe të mbijetosh
  • Turizmi rrit vlerën e lekut
  • Çmimi i bakrit sërish tejkalon 6.000 dollarë për ton