Opinion

  • Krimi dhe korrupsioni, gangrena që po e gërryen shtetndërtimin e Kosovës
  • Sfida e Kosovës për t’i tërhequr investitorët e huaj
  • Kudsi Sherfi nuk mund të jetë kryeqytet vetëm i izraelitëve