Shqipe Vllasaliu-Drejtoresha e SHFMU “Naim Frashëri” ushtron dhunë psikike te mësimdhënësit dhe nxënësit! Kur do ta shkarkojë Komuna e Prishtinës?

Ka dy vjet që mësimdhënësit e shkollës fillore “Naim Frashëri” në vazhdimësi kanë shfaqur ankesat dhe pakënaqësitë e tyre në raport me drejtoreshën e kësaj shkolle. Ata pohojnë se kanë drejtuar këto ankesa dhe pakënaqësi në Drejtorinë komunale për Arsim (DKA), por asnjë nga to nuk janë marrë parasysh meqë deri tashti drejtoresha e kësaj … Continue reading Shqipe Vllasaliu-Drejtoresha e SHFMU “Naim Frashëri” ushtron dhunë psikike te mësimdhënësit dhe nxënësit! Kur do ta shkarkojë Komuna e Prishtinës?