Ekonomi

  • OAK: Të lejohen Banjat që të ushtrojnë veprimtarinë e tyre
  • Shumica e kompanive mund të punojnë nga shtëpia përgjithmonë
  • ​Krasniqi i ofron përkrahje gastronomëve në kërkesat e tyre