Ekonomi

  • AKP shpalli shitjen e re të aseteve përmes likuidimit nr.55
  • ​48, 375 euro gjoba për bizneset transportuese
  • Bankat në Kosovë presin inflacion më të ulët në vitin 2020