Opinion

  • Drejtësia në Kosovë, foshnjë e lindur nga mamitë ndërkombëtare
  • Politikanët në pozitat e larta vjetërohen shpejt dhe jetojnë 2,7 vite më shkurt sesa konkurentët
  • Kush e mbron sektorin privat, në Kosovë?