Ekonomi

  • Makineria bujqësore pa numër serik, nuk do të rimbursohet
  • AZHB: Makineria bujqësore, pa numër serik nuk do të rimbursohet
  • Shell kremton kompletimin e 60 pikave në Kosovë