Shëndetësi

  • Përdorimi i dorëzave të gomës i rrezikshëm për shëndetin
  • ​OBSH shqetësohet për mungesën e maskave për profesionistët e kujdesit shëndetësor
  • Koronavirusi lehtë mund të futet në shtëpinë tuaj, këto janë objektet më të rrezikshme