Shëndetësi

  • Skleroza Multiple/ Blyta: Në Klinikën e Neurologjisë kemi medikamentet më të avancuara për trajtim
  • Rreth 1 mijë pacientë vuajnë nga skleroza multiple në Kosovë
  • “Jamber” vije nesër në Kosovë
Lexo të tjera