07:14 / E Martë, 17 Prill 2018

Vazhdon seanca e Kuvendit tA� KosovA�s, ja pA�r A�ka do tA� diskutohet

Sot vazhdon punimet seanca e Kuvendit tA� KosovA�s me shqyrtimin e pikave tA� rendit tA� ditA�s tA� pikave tA� mbetura nga seance e djeshme.

Rendi i ditA�s:

11. Shqyrtimi i Raportit tA� operatorit tA� sistemit, transmisionit dhe tregut-KOSTT sh. a, 12. PA�rzgjedhja e kandidatA�ve pA�r gjyqtarA� tA� GjykatA�s Kushtetuese tA� RepublikA�s sA� KosovA�s, 13. Shqyrtimi i Propozim-vendimit tA� QeverisA� sA� RepublikA�s sA� KosovA�s pA�r emA�rimin e gjashtA� (6) anA�tarA�ve tA� Bordit pA�r AgjencinA� Kosovare tA� Privatizimit, 14. Zgjedhja e drejtorit tA� AgjencisA� pA�r Menaxhimin e Komplekseve Memoriale tA� KosovA�s.

15. Zgjedhja e tre (3) anA�tarA�ve tA� Komisionit tA� Pavarur tA� Mediave, 16. Formimi i Komisionit ad-hoc pA�r pA�rzgjedhjen e dy (2) anA�tarA�ve tA� Komisionit tA� Pavarur tA� Mediave. 17. Interpelanca e Kryeministrit tA� RepublikA�s sA� KosovA�s, z. Ramush Haradinaj, sipas kA�rkesA�s sA� Grupit Parlamentar tA� LA�vizjes VetA�vendosje, nA� lidhje me reduktimet e ashpra tA� furnizimit me energji elektrike dhe situatA�n nA� sektorin e energjisA�.

18. Interpelanca e Kryeministrit tA� RepublikA�s sA� KosovA�s, z. Ramush Haradinaj, sipas kA�rkesA�s sA� Grupit Parlamentar tA� Lidhjes Demokratike tA� KosovA�s, nA� lidhje me vendimin e QeverisA� sA� KosovA�s nr.02/34, tA� datA�s 05.03.2018, pA�r ndarjen e mjeteve financiare nA� shumA�n prej njA� milion euro pA�r KOSTT-in pA�r mbulimin e shpenzimeve tA� furnizimit me energji elektrike tA� katA�r komunave nA� veri tA� KosovA�s.

19. Interpelanca e Kryeministrit tA� RepublikA�s sA� KosovA�s, z. Ramush Haradinaj, sipas kA�rkesA�s sA� Grupi Parlamentar “DeputetA�t e Pavarur”, nA� lidhje me nA�nshkrimin e marrA�veshjes komerciale ndA�rmjet kompanisA� “Contour Global” dhe QeverisA� sA� KosovA�s pA�r projektin e Termocentralit “Kosova e Re” tA� nA�nshkruar me 20 dhjetor 2017, 20. Interpelanca e Kryeministrit tA� RepublikA�s sA� KosovA�s, z. Ramush Haradinaj, sipas kA�rkesA�s sA� Grupit Parlamentar tA� LA�vizjes VetA�vendosje, nA� lidhje me korrupsionin dhe krimin e organizuar nA� institucionet dhe zyrtarA�t e lartA� tA� RepublikA�s sA� KosovA�s.

21. Interpelanca e ministrit tA� ShA�ndetA�sisA�, z. Uran Ismajli, sipas kA�rkesA�s sA� Grupit Parlamentar tA� LA�vizjes VetA�vendosje, nA� lidhje me Sistemin informativ shA�ndetA�sor dhe sigurimet shA�ndetA�sore publike dhe private nA� RepublikA�n e KosovA�s, 22. Debat parlamentar, sipas kA�rkesA�s sA� Grupit Parlamentar tA� LA�vizjes VetA�vendosje, nA� lidhje me tA� gjeturat e raportit tA� komisionit shtetA�ror pA�r shA�njimin dhe mirA�mbajtjen e kufirit shtetA�ror, 23. Debat parlamentar, sipas kA�rkesA�s sA� deputetA�ve Ganimete Musliu, Salih Salihu dhe Driton A�aushi, nA� lidhje me skandalin e mishit tA� prishur tA� ardhur nga Belgjika, si dhe cilA�sinA� dhe sigurinA� e ushqimit nA� KosovA�.

24. Debat parlamentar, sipas kA�rkesA�s sA� deputetes Shqipe Pantina, e mbA�shtetur edhe nga 11 deputetA� nA�nshkrues, nA� lidhje me korrupsionin si kriter pA�r liberalizim tA� vizave, dhe 25. Debat parlamentar, sipas kA�rkesA�s sA� deputetes, Teuta Haxhiu, e mbA�shtetur edhe nga 5 deputetA� nA�nshkrues, nA� lidhje me sigurinA� e fA�mijA�ve nA� pA�rdorimin e internetit nA� KosovA�.