Video

  • Kolaps në një market, ku hidhen produktet drejt punëtorëve
  • Sulmi ajror i Azerbajxhanit në një urë mbi lumin Haka’
  • Çudi e madhe si shpëton pa u thyer kjo derë e veturës