Ekonomi

  • Arbitrazhi, metodë e shpejtë dhe efikase, që garanton zgjidhjen e kontesteve
  • Gratë shqiptare renditen ndër më të varfrat në Evropë, kjo është arsyeja
  • Bizneset, me shumë probleme për zhvillimin e tyre