Ekonomi

  • Kriza nga koronavirusi, 6.6 mln amerikanë aplikuan për asistencë
  • Rritet ndjeshëm shfrytëzimi i internetit
  • Pas COVID-19, paralajmërohet “pandemi ekonomike”