Ekonomi

  • Kosova me çmime më të ulëta të derivateve në regjion, pas Maqedonisë
  • Riskedulimi i kredive, udhëzimi nga Banka e Shqipërisë: 7 hapat që do të ndiqen nga bankat
  • A do të ketë Evropa ushqim të mjaftueshëm?