Ekonomi

  • MBPZHR-ja mbështetje për projektet bujqësore të Obiliqit
  • MMPH bën thirrje për përdorimin racional të ujit
  • Ofertoni për blerje të tokave bujqësore në Mitrovicë, Vushtrri, Skenderaj e Gllogovc