15:10 / E Mërkurë, 17 Tetor 2018

”Kastrati Group” hap qendrën e re në Fushë Kosovë

”Kastrati Group” sot ka hapur qendrën më të re me një hapësirë prej 9000m².

Me një imazh modern, pika e re nga ”Kastrati Group” do të jetë njëra pikave më të mira në vend.

Pika në fjalë gjendet në hymje të Prishtinës, magjistralja, Prishtinë – Fushë Kosovë, dhe ka katër sektorë – market, pompë derviatesh, restaurant dhe barnatore.

Ky investim përmbushë përgjegjësinë sociale të kompanisë, pasi në të janë të punësuar 65 punëtorë profesionist në fushat përkatëse.

Por, të gjitha pikat e ”Kastrati Group” kanë një staf të gjerë me 350 punëtorë.

”Kastrati Group”, me këtë investim të fuqishëm financiar ka treguar guxim dhe besim në zhvillimin e infrastrukturës kosovare për vitet në vijim.

Kompania deri tani posedon 5 pompa te derivateve, 3 restaurante familjare, qendrën e bowlingut, markete, depo të farmacisë, autolarje si dhe kontrollimin teknik.

Aktualisht, ”Kastrati Group” gjendet në 4 qytete: Pejë, Klinë, Istog dhe Prishtinë.

Për fund, misioni ynë është ofrimi i derivateve të cilësisë më të lartë në treg.