12:49 / E Martë, 24 Prill 2018 / indeksADMonline

Kosova me shkallë të lartë të vaksinimit

Programi i zgjeruar i imunizimit nA� KosovA� pA�rmes vaksinimit A�shtA� zhvilluar suksesshA�m, mirA�po sfidA� mbetet imunizimi te komunitetet romA�, ashkali dhe egjiptian.

Programi i zgjeruar i A�imunizimit nA� KosovA� pA�rmes vaksinimit A�shtA� zhvilluar suksesshA�m, mirA�po sfidA� mbetet imunizimi te komunitetet romA�, ashkali dhe egjiptian.

KA�shtu u tha me rastin e fillimit tA� a�?JavA�s sA� Imunizimit 2018 a�? i cili kA�tA� vit mbanA� moton a�?TA� mbrojtur sA� bashku, vaksinat veprojnA�a�?, qA� organizohen nga Ministria e ShA�ndetA�sisA� nA� bashkA�punim me Institutin KombA�tar tA� ShA�ndetA�sisA� Publike (IKSHPK), dhe UNICEFI-in.

ZA�vendA�sministri i MinistrisA� sA� ShA�ndetA�sisA�, Rrustem Musa tha se programi i zgjeruar i imunizimit mbetet me prioritet pA�r kwtw ministri, e cila ka miratuar politikat e imunizimit dhe planet pA�r sigurimin e vaksinave.

Musa tutje tha se objektiv mbetet rritja e shkallA�s sA� vaksinimit tA� rregullt te grup moshat zero deri nA� 12 muaj, derisa shtoi se nA� KosovA� rreth 95 pA�r qind janA� tA� vaksinuar.

 

a�?PA�r tA� zvogA�luar shkallA�n e sA�mundjeve dhe vdekshmA�risA� objektivi kryesor i programit tA� zgjeruar tA� imunizimitA� A�shtA� rritja e shkallA�s sA� lartA� tA� pA�rfshirjesA� nA� vaksinim tA� rregulltA� sidomos tA� fA�mijA�ve tA� grup moshave 0 deri 12 muaj. Viteve tA� kaluara pA�rfshirja nA� imunizim nA� KosovA� A�shtA� ngritur nA� 96 pA�r qind, A�shtA� pA�rfshirje e lartA�, dhe qA� na bA�nA� tA� radhitemi nA� mes shteteve mA� tA� suksesshme nA� botA�. Ne po realizojmA� me plot sukses edhe programet e veA�anta tA� pA�rfshirjes sA� fA�mijA�ve tA� komunitetit romA� , ashkali, egjiptian dhe serb nA� mA�nyrA� qA� asnjA� fA�mijA� tA� mos mbetet pa vaksinima�?, tha ai.

Drejtori i Instituti KombA�tar pA�r ShA�ndetA�si Publike (IKSHPK), Naser Ramadani tha se ky program A�shtA� duke u zbatuar me sukses.

Ramadani tutje shtoi se falw pA�rqindjes sA� lartA� tA� vaksinimit vitin e kaluar kanA� arritur qA� ta parandalojnA� fruthin, derisa si sfidA� theksoi vaksinim e komunitetit RAE.

 

a�?Suksesi i madh A�shtA� se edhe kA�tA� vit edhe vitin e kaluar qA� kemi pasur epideminA� e fruthit e cila A�shtA� menaxhuar pA�r mrekulli duke pasur parasysh se mbi 96 pA�r qind e fA�mijA�ve nA� tA�rA� territorin e KosovA�s kanA� qenA� tA� vaksinuar dhe nuk kanA� pasur kurrfarA� rreziku tA� sA�muren nga fruthi. 5 pA�r qind nga ta, njA� pA�rqindje e tyre e komunitetit romA�, egjiptian dhe ashkali tA� cilA�t fatkeqA�sisht ka pasur problem administrative tA� mos regjistrimit dhe mos gjetjes tA� adresave tA� tyre, edhe pse shumica e ekipeve nA� terren i kanA� gjetur dhe kanA� shkuar shtA�pi nA� shtA�pi qA� ta��i vaksinojmA�, prapA� kemi arritur njA� rezultat inkurajues qA� tA� ndA�rprejmA� epideminA� e fruthita�?, u shpreh Ramadani.

E shefi i zyrA�s sA� UNICEF-it nA� KosovA�, Brandao Co theksoi se Java e Imunizimit ka pA�r qA�llim tA� sensibilizojw qytetarA�t pA�r mbrojtjen pA�rmes vaksinimit.

Tutje ai i ka propozuar MinistrisA� sA�A� ShA�ndetA�sisA� qA� tA� krijojA� njA� plan strategjik qA� u adresohet komuniteteve me qA�llim tA� pA�rfshirjes sA� tyre nA� planin e zgjerimit tA� imunizimit.

 

a�?NA� KosovA� siA� e dini A�shtA� lajmi i mirA� se kemi pA�rfshirje tA� lartA� vaksinimit, dhe dA�shiroj qA� ta pA�rgA�zoj MinistrinA� e ShA�ndetA�sisA� pA�r kA�tA�, megjithatA� e dimA� se pA�rfshirja nA� imunizim tek grupet e cenueshme A�shtA� mA� e ulA�t dhe nA� kA�tA� rast po flasim pA�r komunitetit romA� , ashkali dhe egjiptian . Ne dimA� se vitin e kaluar raste e fruthit, shumica e kA�tyre rasteve kanA� qenA� nga komunitetet romA�, ashkali dhe egjiptian . Ne propozojmA� qA� Ministria e ShA�ndetA�sisA� tA� ketA� njA� plan specifik pA�r me i adresuar kA�to grupe tA� cenueshme. Duke e pasur kA�tA� plan specifik i cili i adreson grupet mA� tA� cenueshme pA�rmes kA�saj mA�nyre kontribuojmA� edhe nA� programin e pA�rgjithshA�m tA� imunizimita�?, ka deklaruarA� shefi i zyrA�s sA� UNICEF-it.

NdA�rsa, zyrtarja ndA�rlidhA�se e zyrA�s sA� OBSH-sA�, Ardita Tahirukaj ka bA�rA� tA� ditur se Kosova A�shtA� nA� mesin e 42 vendeve qA� kanA� ndA�rprerA� me sukses pA�rhapjen e endemike tA� fruthit.

a�?E vetmja mA�nyrA� pA�r tu siguruar se kA�to sA�mundje tA� mos qarkullojnA� dhe tA� prekin mA� tA� ndjeshmit, A�shtA� duke vaksinuar plotA�sisht tA� paktA�n 95 pA�r qind tA� fA�mijA�ve dhe tA� rriturve nA� komunitet. Kosova A�shtA� nA� mesin e 42 vendeve qA� nA� fakt ka ndA�rprerA� me sukses pA�rhapjen endemike tA� fruthit duke qenA� se pA�r 15 vite me radhA� nuk ka pasur raste tA� fruthit. Kosova ka njA� shkallA� tA� lartA� tA� vaksinimit, shkalla e vaksinimit me vaksinA�n e fruthitA� dhe rubeolA�s e ka arritur 95 pA�r qind pas rrethit tA� fundit tA� vaksinimita�?, u shpreh Tahirukaj.

Tutje ajo tha se OBSH A�shtA� duke punuar me institucionet e KosovA�s pA�r tA� ndalur fruthin dhe sA�mundjet e tjera tA� parandalueshme nga vaksinat.

NA� ditA�n e parA� tA�a�? JavA�s sA� Imunizimit 2018a�? u ndanA� edhe mirA�njohje pA�r stafin mjekA�sore qA� bA�nA� dhA�nien e vaksinimitA� nA� nivelin komunal dhe disa nga ta janA�: Rejhane Zhushi, Flora Reshani, Ibadete Gashi, Fatmir Osmani.

Bazuar nA� statistikat e Institutit KombA�tar tA� ShA�ndetit PublikA� nA� KosovA� gjatA� periudhA�s 2017;2018 nga fruthi janA� prekur 653 persona, prej tyre 310 femra dhe 343 meshkuj.