15:31 / E Martë, 17 Prill 2018

Kuvendi nuk arrin tA� zgjedh drejtorin e AgjencisA� pA�r Komplekset Memoriale

Kuvendi nuk zgjedh drejtorin e AgjencisA� pA�r Menaxhimin e Komplekseve Memoriale tA� KosovA�s pasi qA� asnjA�ri nga kandidatA�t nuk arritA�n qA� tA� marrin votat e mjaftueshme nga deputetA�t.

Kandidati ArbA�r Hadri ka marrA� 21 vota ndA�rsa Driton Mulaj 42 vota.A� Nga votat e 91 deputetA�ve tA� pranishA�m nA� seancA� 27 ishin tA� pavlefshme.

Pasi qA� asnjA�ri nga kA�ta nuk kanA� marr votat e duhura konkursi do tA� pA�rsA�ritet. KA�tA� agjenci deri mA� tani e ka udhA�hequr Idriz Blaka.