Opinion

  • Tatari i dëgjoi e ju tha: “Tatar kesh, por gjë nuk mora vesh”!
  • «Ju na flisni për fundin e botës ne kemi hall fundin e muajit»
  • Çdo gjë e vjetër në rezolutën e re