11:33 / E Mërkurë, 10 Gusht 2022 / k.v

Qeveria emëron Bordin e drejtorëve në “Trainkos” dhe tri ndërmarrje tjera

Qeveria e Kosovës në mbledhjen e radhës ka emëruar anëtarët në bordet e katër ndërmarrjeve publike, raporton Ekonomia Online.

Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për emërimin e Bordit të Drejtorëve në Ndërmarrjen Publike Qendrore “Trainkos”.

Kryesues i Bordit është emëruar Nol Dedaj.

Ndërkaq, anëtarë të bordit të drejtorëve të ndërmarrjes publike të hekurudhave janë emëruar: Astrit Mehaj, Drita Kadriu-Berisha, Blerina Shamolli, Rizah Spanca dhe Shaban Neziri.

Qveria voti edhe për Bordin e Kompanisë së Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor, kryesues, Feim Fetoshi, dhe anëtarë Mirlinda Morina, Naim Ukaj dhe Arben Hajrizi.

Në këtë mbledhje u miratua vendimi për emërimin edhe të Bordit të kompanisë Ujitjes Radoniqi-Dukagjini. 12 kandidat i janë rekomanduar Qeverisë, përderisa për kryesues u propozua Ilir Dula.

Qeveria gjithashtu ka marrë vendim për emërimin e drejtorëve të kompanisë rajonale ujësjellësi “Bifurkacioni”. Për kryesues të Bordit u propozua Naim Rexhaj kryesues, Kujtesa Ahmeti për anëtare, edhe Kujtesa Ramadani për anëtare.