07:06 / E Martë, 17 Prill 2018

Rasti “Medicus”- ekspertA�t shpjegojnA� funksionimin e organizmit nA�se hiqet njA� veshkA�

NA� gjykimin e mjekA�ve tA� klinikA�s a�?Medicusa�?, nA� cilA�si tA� dA�shmitarA�ve ekspertA� u dA�gjuan eksperti i mjekA�sisA� ligjore Flamur Blakaj si dhe urologu Afrim Rustemi.

KA�ta dy ekspertA� ishin ftuar nga Gjykata qA� tA� dA�shmonin nA� lidhje me njA� raport tA� cilin e kishin hartuar nA� bazA� tA� njA� kA�rkese nga Gjykata.

NA� lidhje me kA�tA� raport tA� datA�s 26 mars tA� kA�tij viti me anA� tA� tA� cilit Gjykata kishte kA�rkuar nga eksperti mjeko-ligjor qA� tA� pA�rcaktonte shkallA�n e paaftA�sisA� pA�r secilin nga palA�t e dA�mtuara, nA� raport eksperti Blakaj ishte pA�rgjigjur se shkalla e paaftA�sisA� nA� ata pacientA� shkon deri nA� 15% dhe se kjo pA�rqindje mund tA� jetA� edhe me e lartA� se aq.

a�?PA�rgjigja juaj ka qenA� se paaftA�sia nA� shkallA� prej 15% pA�r shkak tA� humbjes sA� veshkA�s A�shtA� minimumi i paaftA�sisA� dhe mund tA� jetA� edhe mbi 15% por jo nA�n kA�tA� shkallA�, a A�shtA� e saktA�?a�?, e pyeti ekspertin kryetarja e trupit gjykues Franceska Fischer, gjA� tA� cilA�n e pohoi dA�shmitari.

MA� pas kryetarja e trupit gjykues e pyeti dA�shmitarin nA�se nA� kA�tA� pA�rfundim kishte arritur vetA�m nA� bazA� tA� dokumenteve tA� prezantuara apo edhe anamneza e tA� dA�mtuarve pasi qA� sipas saj tA� dA�mtuarit janA� ankuar se pas transplantimit kanA� pasur komplikime dhe dhimbje.

a�?A e keni marrA� parasysh kA�tA� gjendje tA� palA�s sA� dA�mtuar nA� atA� 15%? A�farA� shkalle tA� paaftA�sisA� mbulon kjo 15%? A A�shtA� vetA�m njA� fakt se ai person A�shtA� me njA� veshkA� apo A�farA�?a�?, pyeti ekspertin gjyqtarja Fischer.

a�?Shkalla prej 15% nA�nkupton se personi A�shtA� me njA� veshkA� mangu. Sa i pA�rket deklaratA�s sA� dA�shmitarit nuk e kam marrA� pA�r bazA� sepse shumica prej tyre janA� ankesa subjektive dhe nA� sferA�n psikike psikologjike dA�mtimet eventuale duhet tA� vlerA�sohen nga eksperti i fushA�s pA�rkatA�se sepse kA�to janA� ankesa subjektive dhe nuk kemi ankesa objektive. JanA� deklaratat por nuk kemi prova. Bazuar nA� deklarata nuk mund tA� jap njA� opiniona�?, u pA�rgjigj eksperti Blakaj.

NA� lidhje me paaftA�sinA� e personave tA� cilA�ve u A�shtA� hequr veshka, eksperti deklaroi se nA� vitin e parA� pas ndA�rhyrjes sA� tillA� kirurgjike konsiderohet qA� nuk mund tA� punojnA�. PA�r shkak tA� kA�saj ndA�rhyrje ai tha se te kA�ta persona menjA�herA� pas operacionit niveli i paaftA�sisA� A�shtA� shumA� i lartA� dhe vjen duke rA�nA� mA� pas deri nA� njA� vit.

Kurse mbrojtA�si i Lutfi DA�rvishit, avokati Valon Hasani dA�shmitarin e pyeti se cili A�shtA� dallimi funksional i organizmit para dhe pas heqjes sA� njA�rA�s veshkA�.

PA�r A�ka eksperti u pA�rgjigj se sipas tij nuk ka asnjA� dallim nA� funksionimin e organizmit pasi qA� nA� mungesA� tA� njA�rA�s veshkA�, veshka tjetA�r e kryen punA�n e tA� dy veshkave dhe se nuk prishet cilA�sia e jetA�s.

a�?Padyshim, deri nA� 30% tA� paaftA�sisA� sA� personit, personi nuk konsiderohet invalid sepse organizmi i njeriut me tA� gjitha organizmat e tij kompenzator arrin ta mbulojA� dhe ta kompensojA� kA�tA� paaftA�si deri nA� 30%, A�do paaftA�si deri nA� 30% hynA� nA� shkallA�n e invaliditetita�?, u pA�rgjigj eksperti.

Por kur mA� pas u pyet nga avokati Hasani qA� nA�se funksioni i njA�jti kryhet si me dy ashtu edhe me njA� veshkA�, dhe nA�se mund tA� thuhej se largimi i njA�rA�s veshkA� nuk e dA�mton dhe dobA�son nA� pA�rgjithA�si organizmin e njeriut, eksperti tha se kA�tA� fakt nuk guxon ta pohojA� me saktA�si shkencore.

NdA�rsa dA�shmitari tjetA�r urologu Afrim Rustemi ndonA�se tha se nuk ka eksperiencA� nA� transplantimin e veshkave deklaroi se sipas tij nA� bazA� tA� njohurive qA� ai i ka tA� lexuara, A�do intervenim kirurgjik siA� A�shtA� edhe transplantimi i veshkA�s ka komplikacionet e hershme tA� cilat mund tA� ndodhin ditA�t e para ose deri nA� javA�n e parA� pas intervenimit kirurgjik ndA�rsa pA�r komplikacionet e mA�vonshme nA� lidhje me gjendjen e pacientit tha se mund tA� jenA� si pasojA� e ndonjA� patologjie tA� mundshme te personi qA� e ka dhuruar veshkA�n.

MA� pas kryetarja e trupit gjykues dA�shmitarin e pyeti se nA�se njA� personi i hiqet njA� veshkA� pA�r shkak tA� A�rregullimeve patologjike, a do tA� ndikojA� kjo nA� shA�ndetin e pA�rgjithshA�m tA� pacientit?

PA�r A�ka dA�shmitari tha se nuk ka asnjA� problem.

a�?Nuk ka kurrfarA� problemi sepse nA� praktikA�n tonA� kemi hasur qA� ka pacient tA� cilA�t lindin nA� atA� mA�nyrA� sepse ekziston njA� mekanizA�m kompenzator qA� i kryen tA� gjitha funksionet pa asnjA� ndikim nA� organizmin e tija�?, u pA�rgjigj dA�shmitari Rustemi.

Sipas dA�shmitarit nga ana anatomike, ajo A�shtA� vetA�m njA� mungesA� anatomike dhe nA� terme funksionale nuk ka asnjA� efekt as fizik e as psikik.

Tutje dA�shmitari u pyet nga prokurorja se nA�se gjatA� intervenimeve kirurgjike me A�a��rast bA�het heqja e veshkA�s, a A�shtA� e domosdoshme prania e anesteziologut, pA�r A�ka dA�shmitari tha se prania e anesteziologut A�shtA� e domosdoshme, dhe se nA� ndA�rhyrje tA� tilla kirurgjike duhet tA� marrin pjesA� ekipi i operatoreve siA� A�shtA� ekipi i mjekA�ve dhe infermiereve.

Lutfi Dervishi qA� ishte pronar i KlinikA�s a�?Medicusa�? nA� tA� cilA�n nga prokuroria po pretendohet se u krye transplantim i veshkave, akuzohet pA�r trafikim me qenie njerA�zore dhe krim tA� organizuar, ndA�rsa Sokol Hajdini pA�r lA�ndim tA� rA�ndA� trupor.

PjesA� e kA�tij gjykimi ishte edhe Arban Dervishi, djali i Lutfi Dervishit, por procedura ndaj tij A�shtA� veA�uar, ngase ai ndodhet nA� arrati.

Urologu Lutfi Dervishi ishte dA�nuar nga Gjykata Themelore nA� PrishtinA� me 8 vjet burg nA� vitin 2013, ndA�rsa Sokol Hajdini me 3 vjet.

Gjykata e Apelit mA� pas ia kishte vA�rtetuar dA�nimin Dervishit, ndA�rsa Hajdinit ia kishte shtuar vitet e dA�nimit me burg nga 3 vjet nA� 5.