14:53 / E Hënë, 10 Tetor 2022 / B O

Shpallje

Kujtim Avdi Gashi shpallë të pavlefshme diplomën e tij të Masterit.

Diploma e Masterit, drejtimi Udhëheqja në Arsim, viti i diplomimit 2018.

Me kërkesë dhe me arsye, shpallet e pavlefshme.