13:38 / E Premte, 13 Prill 2018

WhatsApp: Ne kujdesemi pA�r privatA�sinA� tuaj!

SiA� e dimA� tA� gjithA�, WhatsApp A�shtA� nA� pronA�si tA� Facebook dhe ka mA� shumA� se 1.5 miliardA� pA�rdorues. Disa prej tyre e dinA� se Facebook bleu rrjetin e mesazheve nA� vitin 2014 dhe disa prej tyre mund tA� mos e dinA�. MegjithatA�, ata qA� e dinA� se WhatsApp A�shtA� nA� pronA�si tA� Facebook, janA� pak tA� shqetA�suar pA�r sigurinA� e tA� dhA�nave tA� tyre nA� WhatsApp.

Ata janA� shqetA�suar gjithnjA� e mA� shumA� si shumA� pA�rdorues tA� Facebook-ut qA� tA� dhA�nat e tyre mund tA� pA�rdoren kundA�r tyre, veA�anA�risht kur bA�het fjalA� pA�r tA� holla ose tA� dhA�na financiare. PA�r tA� fituar besimin e klientA�ve tA� kompanisA� WhatsApp, kompania ka postuar njA� FAQ tA� ri nA� faqen e tyre tA� internetit WhatsApp for Business.

WhatsApp thotA� se tA� dhA�nat tuaja janA� tA� sigurtaWhatsApp ka shkruar nA� njA� post:a�?Ne kujdesemi pA�r privatA�sinA� tuaj. TA� gjitha mesazhet dhe thirrjet WhatsApp sigurohen me enkriptim end-to-end. Kjo siguron qA� vetA�m ju dhe personi me tA� cilin po komunikoni mund tA� lexoni mesazhet tuaja ose tA� dA�gjoni thirrjet tuaja, dhe askush nA� mes, madje as WhatsApp.

PA�rveA� kA�saj kompania siguroi se nA� tA� gjitha rastet WhatsApp do ta��i dA�rgojA� mesazhet tuaja nA� njA� kod tA� mbyllur tA� biznesit. MA� e rA�ndA�sishmja, kur kontaktoni njA� biznes, disa njerA�z nA� atA� biznes mund ta��i shohin mesazhet tuaja. PA�r mA� tepA�r, disa biznese qA� pA�rdorin zgjidhjen e ndA�rmarrjes WhatsApp mund tA� punA�sojnA� njA� kompani ose grup tjetA�r pA�r tA� menaxhuar komunikimet e tyre siA� janA�, pA�r tA� ruajtur, lexuar ose pA�r ta��iu pA�rgjigjur mesazheve tA� pA�rdoruesve.

Biznesi ka pA�rgjegjA�si pA�r tA� siguruar pA�rdoruesit se i trajton mesazhet e tyre sipas politikA�s sA� privatA�sisA�. Ishte shumA� e rA�ndA�sishme pA�r tA� siguruar pA�rdoruesit e WhatsApp pA�r privatA�sinA� e tA� dhA�nave tA� tyre,sepse shumA� pA�rdorues nuk ndiheshin rehat me pA�rdorimin e WhatsApp pas keqpA�rdorimit tA� tA� dhA�nave tA� pA�rdoruesve nga Facebook. E pra, le tA� shpresojmA� se WhatsApp nuk do tA� shfrytA�zojA� pA�rdoruesit si Facebook.

Temat: