16:34 / E Mërkurë, 10 Gusht 2022 / GF

​Bullgaria shënoi ngritje të të ardhurave nga akomodimet e turistëve në qershor

Në qershor, të ardhurat totale nga fjetjet arritën në 178.8 milionë levë, ku 114.6 milionë ishin nga të huajt dhe 64.2 milionë nga bullgarët.

Në qershor, zënia totale e vendeve të shtratit në objektet akomoduese ishte 32.4% dhe u rrit me 9 pikë përqindjeje krahasuar me qershorin 2021.

Zënia më e lartë ishte në objektet akomoduese me 4 dhe 5 yje – me 42.1%, e ndjekur nga institucionet e akomodimit me tri yje – 27.8% dhe me 1 dhe 2 yje – 18.7%.

Në qershor, në vend funksionuan 3.090 objekte akomodimi – hotele, motele, vende kampingu, shtëpi malore dhe objekte të tjera për akomodim afatshkurtër me më shumë se 10 shtretër.

Në krahasim me qershorin 2021, numri i përgjithshëm i objekteve akomoduese u rrit me 20.1% dhe vendet e shtretërve në to – me 20.6%.

Numri total i netëve të kaluara në të gjitha objektet akomoduese të regjistruara në qershor 2022 ishte 2.824.700 ose 71.5% më shumë në krahasim me të njëjtin muaj të një viti më parë. Fjetjet nga të huajt ishin 1.698.100 dhe nga bullgarët 1.126.600.

Në qershor 2022, numri i të ardhurve në të gjitha institucionet akomoduese u rrit me 49% nga viti në vit dhe arriti në 838.100.

Bullgarët që qëndruan në objektet akomoduese në qershor 2022 ishin 462.500, duke kaluar mesatarisht 2.4 net. Të ardhurit e huaj ishin 375.600 dhe kishin mesatarisht 4.5 net, pasi 73.2% e tyre kaluan net në hotele me 4 dhe 5 yje./BTA