18:01 / E Martë, 31 Mars 2020

​Punëtorët e kompanive të pastrimit duhet të përfshihen në pakon emergjente fiskale

“GREEN ART CENTER-PRISHTINA” (GAC), i bën thirrje institucioneve të Qeverisë së Kosovës që ta rishqyrtojnë Pakon Emergjente Fiskale dhe të mbështesin dhe vlerësojnë punën e sektorit të pastrimit si më i rëndësishmi për kujdesin ndaj qytetarëve, sidomos gjatë tejkalimit të kësaj krize.

Në këtë kohë pandemie ku rreziku i përhapjes së virusit Covid-19 ka prekur krejt botën dhe numri i të prekurve është duke u rritur gjithashtu edhe në Kosovë, punëtorët e grumbullimit të mbeturinave nëpër komuna nuk po ndalen në kryerjen e shërbimeve ndaj qytetarëve ku përveç grumbullimit të mbeturinave njëherësh po kontribuojnë edhe në dezinfektimin e shumë hapësirave publike nëpër qytete të ndryshme.

Përkundër punës së palodhshme të tyre dhe rrezikut që i kanoset gjatë angazhimit duke qenë në kontakt të drejtpërdrejtë me mbeturinat që prodhohen prej qytetarëve të prekur a po jo prej këtij virusi ,në Pakon Emergjentë Fiskale të miratuar prej qeverisë në detyrë, kjo kategori nuk po shihet të jetë e përfshirë.

Përkundër faktit që Kosova akoma nuk ka sistem të grumbullimit dhe trajtimit të veçantë të mbeturinave medicinale dhe rreziku i shpërndarjes së këtij virusi është edhe më i lartë pasi që qëndron disa ditë me radhë nëpër sipërfaqe të materialeve të caktuara, si rrjedhojë e saj, kjo nënkupton që personat të cilët punojnë në ofrimin e shërbimit të grumbullimit të mbeturinave janë më të rrezikuar së pjesa tjetër e shoqërisë.

“GREEN ART CENTER-PRISHTINA” (GAC), i bën thirrje institucioneve të Qeverisë së Kosovës që ta rishqyrtojnë Pakon Emergjente Fiskale dhe të mbështesin dhe vlerësojnë punën e këtij sektori të rëndësishëm për kujdesin ndaj qytetarëve, sidomos gjatë tejkalimit të kësaj krize.

GAC ndër ka vite bashkëpunon më sektorin e kompanive publike të grumbullimit të mbeturinave gjatë zbatimit të reformave për menaxhimin e mbeturinave në nivel komunal, sektor ky i cili ka nevojë të trajtohet me dinjitet, pagë dhe kushte më të mira të punës.