13:59 / E Hënë, 20 Maj 2024 / AR

Njoftim për ish-punëtorët e 10 ndërmarrjeve shoqërore

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton të gjithë ish-punëtorët e NSH: KB Bujku-Lipjan, KB Llapi- Podujevë, Centrotekstil-Prishtinë, Stacioni i Veterinës-Gjakovë, KB Baran-Pejë, KB Novoberda- Novoberdë, Shipad-Prishtinë; Peko-Mitrovicë, Përparimi-Prishtinë dhe Enti për Përparimin e Amvisërisë te Kosovës-Prishtinë, se publikimi i njoftimit me qëllim të grumbullimit të dokumentacionit për përpilimin e listës fillestare të 20%-it do të bëhet me datë 20,21,22,23,24 maj 2024.

Njoftimin mund ta gjeni në webfaqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit: www.pak-ks.org

OBAVEŠTENJE

Kosovska agencija za privatizaciju obaveštava sve bivše radnike društvenih preduzeća: PK Bujku u Lipljanu; PK Lapi u Podujevu; Centrotekstil u Prištini; Veterinarska stanica u Đakovici; PK Baran u Peći; PK Novoberda u Novo Brdo; Šipad u Prištini; Peko u Mitrovici; Përparimi u Prištini i Organizacija za napredak kosovskog domaćinstva u Prištini, da će objavljivanje obaveštenja radi prikupljanja dokumentacije za sastavljanje početne liste od 20% biti izvršeno 20, 21, 22, 23, 24. maja 2024 godine.

Obaveštenje se može naći na sajtu Kosovske agencije za privatizaciju www.pak-ks.org