10:12 / E Mërkurë, 05 Dhjetor 2018

Agjencia Kosovare e Privatizimit mbanë ceremoninë e hapjes së ofertave të shitjeve përmes Likuidimit nr.43.

Agjencia Kosovare e Privatizimit sot po e mbanë ceremoninë e hapjes së ofertave të shitjeve përmes Likuidimit nr.43.

Pranimi i ofertave ka nisur nga ora 10:00 deri në orën 12:00 në Sallën e Konferencave të Hotel Grand, Prishtinë.

Ndërsa hapja e ofertave do të filloj në orën 12:30.