Sex & Love

  • Nëse çiftet ribashkohen për një natë pas ndarjes, e kanë më të lehtë të përballojnë ndarjen
  • Nga këto shenja mund të kuptoni nësë “Ai” e ka seriozisht apo ju do vetëm për një natë
  • Burri im flet gjatë tërë kohës për kolegen e tij, a duhet të shqetësohem?