75 Mall Live Search
11:40 / E Enjte, 30 Nëntor 2023 / L K

AKP e fiton rastin gjyqësor në Mal të Zi, kthehen 8 asete të Industrisë së Mishit

Agjencia Kosovare e Privatizimit e ka fituar rastin dhe ka kthyer 8 asete të KBI Kosova Export – Industria e Mishit Fushë Kosovë në Mal të Zi në emër të kësaj ndërmarrje.

Agjencia Kosovare e Privatizimit në fillim të këtij viti e ka kuptuar që 8 asete në Mal të Zi të KBI Kosova Export – Industria e Mishit Fushë Kosovë janë shitur nga Agjencia për Likuidimin e Personave Juridik Privat të Republikës së Serbisë dhe janë regjistruar në emër të personave fizik në Drejtorinë Kadastrale në Podgoricë.

AKP ka parashtruar ankesë kundër aktvendimit të datës 24.01.2023 të Drejtorisë Kadastrale në Podgoricë lidhur me ndërrimin e titullarëve të pronësisë në asetet e KBI Kosova Export – Industria e Mishit Fushë Kosovë, në Mal të Zi, në shkallën e dytë administrative kompetente, që është: Ministria për Planifikim, Urbanizëm dhe Pronë e Republikës së Malit të Zi.

Më 29 nëntor 2023, AKP ka pranuar aktvendimin e shkallës së dytë administrative (“Broj:07-2-1083/2008”), në Podgoricë, me të cilin është aprovuar ankesa e AKP-së, duke anuluar aktvendimin e Drejtorisë për Kadastër në Podgoricë, me të cilin këto asete ishin regjistruar në emër të personave fizik në Podgoricë, pasi që ishin shitur nga Agjencia për Likuidimin e Personave Juridik Privat të Republikës së Serbisë në mënyrë të paligjshme.

Si rezultat i ankesës së AKP-së, Shkalla e Dytë Administrative në Podgoricë e ka aprovuar ankesën e AKP-së me ç ‘rast 8 asetet janë rikthyer në emër të KBI Kosova-Export Industria e Mishit Fushë Kosovë.