15:55 / E Martë, 14 Qershor 2022 / LB

“AKP rikujton të interesuarit për dorëzimin e ofertës”

DONI TË BLENI TOKË, LOKAL APO NDONJË PRONË TJETËR!?

Në këtë shitje janë vendosur 52 asete të cilat janë të shpërndara në tërë territorin e Kosovës. Kjo listë përmban toka me kulturë të ndryshme në të gjitha rajonet e Kosovës si dhe disa lokale dhe depo.

Kliko për listën e plotë të aseteve:

Agjencia Kosovare e Privatizimit (pak-ks.org)

Dita e dorëzimit dhe hapja e ofertave është: 15 qershor 2022

Për më shumë informata, palët e interesuara mund të kontaktojnë AKP-në, Njësinë për Marketing dhe Marrëdhënie me Investitorë, Rruga “Dritan Hoxha Nr.55”, 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: + 383 (0) 38 500 400, lok. 1090

e-mail: marketing@pak-ks.org / shitja@pak-ks.org / sales@pak-ks.org

www.pak-ks.org