14:18 / E Mërkurë, 05 Tetor 2022 / L K

BB Consulting kompani profesionale për të gjitha llojet e bizneseve

Kompania BB Consulting ofron shërbime të ndryshme konsulente për të gjitha llojet e bizneseve, financa, projekte dhe kontabilitet.

Disa prej shërbimeve që kompania i ofron:

Shërbime të konsulencës

Shërbime të taksave

Shërbime të Personelit

Përpilim & Raportimi i pasqyrave financiare

Regjistrimi & Shuarja e biznesit dhe OJQ-ve

Menaxhimi i Projekteve

Përfaqësimi në ATK 

Kontakto profesionistët e bb Consulting në:

+38346185111

Email: bb.consulting.com

Ndërsa i gjeni në Rrugën “Trinë Smajli”, 10000 Prishtinë.