13:14 / E Martë, 03 Dhjetor 2019

Bordi i AKP-së miraton transaksionet e SHAL-it 52

Bordi i drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhjen e tij të rregullt ku diskutoi dhe morri vendime të rëndësishme për procesin e privatizimit dhe të likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore në përputhje me mandatin e vet ligjor.

Në këtë mbledhje Bordi i Drejtorëve miratoi, pas shqyrtimit, transakcionet e SHAL-it 52 e cila u mbajt më 25 nëntor 2019.