10:27 / E Mërkurë, 29 Nëntor 2023 / MSH

Ceremonia e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave – Shitja e Aseteve – 64 (Drejtpërdrejt)

Dorëzimi i Ofertave bëhet nga ora 10:00 – 12:00, në Sallën e Konferencave, Grand Hotel, Prishtinë.

Hapja e Ofertave bëhet nga ora 12:30 në Sallën e Konferencave, Grand Hotel, Prishtinë.