07:44 / E Martë, 05 Tetor 2021 / GF

Crossfit: 10 ushtrime për krahë të fortë, që mund t’i bëni në shtëpi!

Krahët e fortë përveçse mund të duken mirë fizikisht, janë edhe një tregues i rëndësishëm i shëndetit. Krahas shumë ushtrimeve, një vend të rëndësishëm zënë edhe ushtrimet që mund t’i bëni vetëm me peshën e trupit.

1. Triceps Push-Up

Crossfit: 10 ushtrime për krahë të fortë, që mund

2. Triceps Dip

Crossfit: 10 ushtrime për krahë të fortë, që mund

3. Burpee

4. Plank Side Walk

5. Handstand

Crossfit: 10 ushtrime për krahë të fortë, që mund

6. Plank me bërryla

Crossfit: 10 ushtrime për krahë të fortë, që mund

7. Mountain Climber

Crossfit: 10 ushtrime për krahë të fortë, që mund

8. Side Plank

Crossfit: 10 ushtrime për krahë të fortë, që mund

9. Up-Down Plank

Crossfit: 10 ushtrime për krahë të fortë, që mund

10. Down Dog Push-Up

Crossfit: 10 ushtrime për krahë të fortë, që mund