14:58 / E Diele, 16 Qershor 2019

Dallimi në paga mes grave dhe burrave në Zvicër

Të premten më 14 qershor protestuan gratë në Zvicër, duke kërkuar më shumë të drejta dhe më shumë barazi në paga. Sipas statistikave, për pagat kanë të drejtë. 

“Burrat dhe gratë kanë të drejtë për pagë të barabartë për punë me vlerë të barabartë”, thuhet në nenin kushtetues. Ligji gjithashtu ndalon shprehimisht çdo diskriminim gjinor në vendin e punës – veçanërisht në lidhje me pagat, shkruan “Swissinfo.ch”. 

Statistikat zyrtare, megjithatë, tregojnë një realitet krejt tjetër. Në vitin 2016 (të dhënat më të fundit në dispozicion), paga mujore mesatare e standardizuar në Zvicër ishte 6,011 franga (6,051 dollarë) për gratë dhe 6,830 franga për meshkujt, një diferencë prej 12%, përcjell albinfo.ch. 

Vetëm në sektorin privat, diferenca ishte edhe më e madhe. Atje, gratë fituan 14.6% më pak se kolegët e tyre meshkuj. Vetëm një pjesë e këtij boshllëku mund të shpjegohet me faktorë objektivë si dallimet në nivelet e arsimit, numrin e viteve të shërbimit ose rolin brenda kompanisë. 

Ekziston një boshllëk i madh gjinor sa i përket ngarkesave të punës. Ndryshe nga burrat, shumica e grave të punësuara punojnë me kohë të pjesshme. Kjo shpesh nënkupton që gratë kanë një nivel më të ulët pagash dhe nuk janë në gjendje të ndjekin një karrierë. 

Arsyet kryesore pse gratë zgjedhin punën me kohë të pjesshme janë se kujdesen për fëmijët e tyre, të ndjekur nga përgjegjësi të tjera familjare. Burrat që punojnë me kohë të pjesshme, nga ana tjetër, po ndjekin një praktikë mësimi ose kursi studimi, ose thjesht nuk janë të interesuar për punën me kohë të plotë. Ky dallim pasqyrohet në shpërndarjen e pabarabartë të punës në familje, të cilën gratë ende bëjnë pjesën më të madhe të punëve të shtëpisë.