Ekonomi

  • GO+ është brendi më i ri i pijeve energjike në treg, prodhohet në Kosovë
  • Edhe një bankë komerciale kërkon që të futet në tregun e Kosovës
  • Kosova vendtakim i Ministrave të Bujqësisë së Evropës Juglindore