Ekonomi

  • Sëmundjet tek kultura e specit
  • 20 % e prenotimeve janë anuluar nga turistët e huaj në Vlorë
  • Ceremonia e hapjes së ofertave të shitjeve përmes likuidimit nr. 48