Ekonomi

  • Tradita familjare e shndërruar në profesion të qëndrueshëm
  • Bordi i Përkohshëm dhe aksionari vlerësojnë lartë performancën e shkëlqyer të KEK-ut
  • TEB dhe IFC nënshkruajnë marrëveshje për Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme