Ekonomi

  • Banka Botërore: Shqipëria tashmë është gati për të nxitur ekonominë e kaltër
  • GO+ është brendi më i ri i pijeve energjike në treg, prodhohet në Kosovë
  • Edhe një bankë komerciale kërkon që të futet në tregun e Kosovës