Ekonomi

  • Projektligj i ri për reduktimin e parasë “cash” në Shqipëri
  • Efektet e coronavirusit në biznes, kosovarët zvogëlojnë edhe blerjet online nga Kina
  • Diaspora po investon në patundshmëri për t’i ruajtur lidhjet familjare