Ekonomi

  • 7000 franga në muaj janë të ardhurat mesatare të familjes zvicerane
  • Shtyhet shtija e aseteve në likuidim (SHAL) 52, Njësia nr.122: NSH Zadruga Shtërpcë – toka bujqësore, në Biti të Epërme 6
  • Vreshtari nga Rahoveci detyrohet ta shesë rrushin në Mal të Zi, shkak çmimi i ulët në vend