17:00 / E Enjte, 12 Maj 2022 / A K

Eksporti bullgar rritet 34% në janar – mars, importi 41.4%

Sipas të dhënave paraprake nga Instituti Kombëtar i Statistikave të publikuara sot, eksporti bullgar në periudhën janar-mars 2022 arriti në 20,962 milionë leva, që ishte 34% më shumë se në këtë kohë vitin e kaluar. Vetëm në muajin mars, eksporti ishte 8,086.5 milionë leva, duke u rritur me 38.9% nga marsi 2021.

Në tremujorin e parë 2022, Bullgaria importoi mallra me vlerë 24,281.7 milionë BGN (me çmime CIF) ose 41.4% më shumë se tremujori i parë 2021. Vetëm në muajin mars, importi total i mallrave u rrit me 33.7%, duke arritur në 8,942.6 milionë leva.

Bilanci tregtar i jashtëm i Bullgarisë për tremujorin e parë 2022 tregoi një deficit prej 3,319.5 milionë leva. Vetëm në mars, deficiti ishte 856.1 milionë leva.

Në periudhën janar – mars 2022, eksportet e mallrave nga Bullgaria drejt vendeve të treta u rritën me 28.3% nga i njëjti tremujor i vitit 2021 dhe arritën në 6761,7 milionë leva. Importi i mallrave nga vendet e treta u rrit me 58% dhe arriti në 10,447 milionë levë.

Importuesit më të mëdhenj ishin Federata Ruse, Turqia, Kina dhe Ukraina.

Në mars 2022, importi nga vendet e treta u rrit me 35.8% nga kjo periudhë e vitit të kaluar, duke arritur vlerën e 3,654.3 milionë leva.

Tregtia e Bullgarisë me vendet e treta tregoi një deficit prej 3,685.3 milionë leva në tremujorin e parë dhe 1,169.8 milionë leva në mars.

Eksporti i mallrave nga Bullgaria në BE në tremujorin e parë të 2022 u rrit me 29.7% nga e njëjta periudhë e vitit 2021 dhe arriti në 8,598.5 milionë leva, ndërsa importet nga BE u rritën me 30.2% në 8,546.4 milionë leva.

Në shkurt 2022, eksportet bullgare drejt BE-së u rritën me 32% nga e periudhë e vitit të kaluar dhe arritën në 4,381.5 milionë leva. Importet u rritën me 28% në një vlerë prej 4,397.3 milionë leva.

Tregtia e tremujorit të parë me vendet e BE-së tregoi një suficit prej 52.1 milionë leva.