09:39 / E Martë, 11 Qershor 2024 / L K

Ftesë për ofertë për furnizim me materiale për platformë të rrjetit optik të IPKO-s

IPKO Telecommunications LLC, fton të interesuarit për ofertim konkurues për “furnizim me materiale për platformë të rrjetit optik të IPKO-s”.

Të interesuarit mund ta pranojnë dokumentacionin me kushtet e përgjithshme për ofertim, duke na kontaktuar në email adresën tonë procurement@ipko.com, më së largu deri me datë: 12.06.2024.

Të interesuarit për dokumentacionin me kushtet e përgjithshme për ofertim, në kërkesën e tyre duhet të dërgojnë edhe certifikatën e biznesit me të dhënat për lëmin e tyre të operimit, nëse i përshtaten qëllimit të kësaj ftese për ofertim.

IPKO Telecommunications LLC                                                                                   

Ulpianë, Rr. Zija Shemsiu nr.34

10 000 Prishtinë.