10:20 / E Hënë, 12 Shkurt 2024 / L K

Gjendet burim i madh i gazit natyror të hidrogjenit në minierat e kromit në Shqipëri

New Scientist shkruan se një ekip gjeologësh të lidhur me disa institucione në Francë, duke punuar me dy kolegë nga Shqipëria, ka matur rrjedhën më të madhe natyrore të hidrogjenit ndonjëherë në një minierë kromi në Shqipëri.

Në studimin e tyre, të raportuar në këtë revistë, grupi mati gazin e hidrogjenit që flluskonte nëpër pishina të lëngshme në minierë.

Gazi i hidrogjenit është pa ngjyrë, pa erë dhe jashtëzakonisht i ndezshëm. Shpesh është përdorur si burim karburanti.

Kohët e fundit, ai është konsideruar si një alternativë ndaj karburanteve me bazë karboni, sepse djegia e tij nuk prodhon asnjë gaz serrë.

Aktualisht, hidrogjeni merret duke e kapur atë pasi lëshohet gjatë nxjerrjes së gazit natyror, ai gjithashtu mund të prodhohet përmes një sërë procesesh, shumë prej të cilave përfshijnë çlirimin e gazeve serrë.

Një qasje më e mirë, sugjerojnë studiuesit, do të ishte shfrytëzimi i rezervave natyrore të hidrogjenit, siç është ajo nën minierën e Bulqizës në Shqipëri.

Hulumtimet e mëparshme kanë treguar se një rezervuar i madh hidrogjeni shtrihet poshtë minierës shqiptare, sipas kësaj reviste.

Shtrirja e tokës formon një lloj brezi shkëmbor të njohur si një ofiolit. Disa ofiolite të tillë janë zbuluar në mbarë botën, shumica e të cilëve besohet se strehojnë rezervuarë hidrogjeni.

Matja tregoi se afërsisht 200 tonë metrikë ikin nga miniera çdo vit, duke e bërë atë rrjedhën më të madhe natyrore të dokumentuar ndonjëherë.

Ekipi hulumtues arrin në përfundimin se teknologjia e re është e nevojshme për të përfituar nga rezervuar të tillë.