13:56 / E Hënë, 25 Korrik 2022 / MSH

Hap llogari në Bankën ProCredit dhe përfito mirëmbajtje 12 muaj Falas

Banka ProCredit ka lansuar së fundi pako të re për klientët e rinj privatë, kjo pako ka kosto 2.00 Euro mujore e cila përfshinë në vete një gamë të shërbimeve bankare të cilat ju nevojiten për një bankim modern dhe efikas.

Gjithashtu, të gjithë ata që hapin llogari në bankën ProCredit deri më 30 shtator 2022 do të përfitojnë mirëmbajtjen e pakos “Standard” për 12 muaj FALAS dhe pas kësaj periudhe kostoja mujore është 2.00 Euro.

APLIKO ONLINE PËRMES UEB FAQES SË BANKËS:

https://www.procreditbank-direct.com/kosovo/ksv/form

Shërbimet që përfshihen në pako “Standard”:

Llogaria:

 •  rrjedhëse, kursimit, kursimit për fëmijë dhe depozita me afat

Kartela e debitit:

 • lëshimi, mirëmbajtja dhe dërgimi me postë 
 • deponim në ATM 
 • tërheqje nga POS në dyqane 
 • mbushje e telefonit në ATM
 • kthimi i kartelës së mbetur në ATM
 • ndryshimi i pinit për herë të parë në ATM 
 • mini-bilanci në ATM
 • ri-aktivizimi i PIN-it 
 • 3D Secure Ipin

e-Banking & Mobile App:

 • transfertat brenda të gjitha llogarive në ProCredit 
 • aplikimi dhe urdhër-pagesat periodike brenda ProCredit dhe kombëtare 
 • transfertat hyrëse ndërkombëtare Propay

SMS shërbimet:

 • sms mbushje, bilanci, njoftimi 

*pagesat në POS brenda Kosovës si dhe pagesat në internet ofrohen falas sipas rregullores së BQK-së!

Lehtë për ty!