19:41 / E Premte, 19 Korrik 2019

HK Personaldienst: Ndërmjetësime profesionale për një punësim në Gjermani

Tëhënën, Ministri gjerman i shëndetësisë Jens Spahn vizitoi Kosovën për të filluar mënjërekrutimtëmadh të infermierëve nga Kosova në Gjermani. Një nga kompanitë kryesore për ndërmjetësimin e infermierëve nga Kosova në Gjermani është HK Personaldienst & Consulting GmbH.

Për shkak të ngjarjeve të fundit, kemi zhvilluar një intervistë me dydrejtorët Gentiana Krasniqi dhe Christian Hoferer.

Të hënën e kaluar, ministrigjerman i shëndetësisë Jens Spahn vizitoiKosovën. Si e vlerësoni këtë vizitë?
Hoferer:Shumë pozitiv. Ne shpresojmë për impulset e reja dhe për kohë të përpunimit më shkurtër të dokumenteve (si psh. njohja e diplomave)në institutet gjermane. Kjo vlen veçanërisht për infermierët nga Kosova që duan të punojnë në Gjermani. Ne vazhdimisht i kemi treguar organeve përgjegjësinë Gjermani për sfidat, më të cilat përballohen Kosovaret.

Çfarëështësaktësisht HK GmbH?
Krasniqi:Si HK Personaldienst & Consulting GmbH jemi të specializuar në ndërmjetësimin e profesionistëve të shëndetit dhe mjekëve nga Republika e Kosovës në Gjermani. Ne kemi dega të kompanisë në Shtetin e Lirë të Bavarisë (Gjermani) dhenë Prishtinë. Ne gjithashtu ofrojmë shërbime konsulence për institucionet publike dhe private në Republikën e Kosovës. Kjo vlen në veçanti për sistemin e arsimit dhe sistemin shëndetësor. Për këtë ne kemi ekspertë shumë të kualifikuar në ekipin tonë.

Cilëtprofesione i ndërmjetësoninëGjermani?
Krasniqi:
Në radhë të parë ne ndërmjetësojmë infermiere të diplomuar, poredhemamidhefizioterapista.Gjithashtu edhe mjekët dhe specialistët e IT-së kanë shansatë ne.

Tek kush i ndërmjetësoni?
Hoferer:
Ne rekrutojmë veçanërisht për spitalet, qendrat e rehabilitimit dhe shtëpitë e pleqve në Gjermani, posaçërisht në shtetin e Bavarisë. Kandidatët tanë rekrutohen pothuajse vetëm nga Republika e Kosovës. Është një synim i ynë i veçantë për të ndërtuar një urë mestë Shtetit të Lirë të Bavarisë dhe Republikës së Kosovës.

Pseveçanërishtnështetin e Bavarisë?
Hoferer:
Shteti i Bavarisë është diçka si “qendra e pushtetit” e Gjermanisë. Ajo është e vendosur në juglindje të Gjermanisë. Gentiana dhe unë jemi shumë të lidhur me Bavarinë. Ne jetojmë atje dhe jemi rritur atje. Me rreth 13 milionë banorë, është shteti i dytë më i madhi në Gjermani.

Papunësia është e ulët rreth 3%. Nevojiten shumë profesioniste, veçanërisht në fushat e infermierisë dhe të mjekësisë. Në përgjithësi, kashunë mundësi për zhvillim dhe shkollim të mëtejshëm.

Tradita dhe moderniteti (prameqen „open mind“)takohen n ëBavari. Shteti gjithashtu edhe nga ana e turizmit ka shumë për të ofruar me liqenet, malet dhe kështjellat e saj. Çdokush e njeh FC Bayernin, BMË‘në, Audi‘nëosekështjellenNeuschëanstein.Simundtëaplikojnëtëinteresuarit?
Krasniqi:
Më tw vërtetë, është shumë e lehtë të zbatohet. Të gjitha procedurat shkojnë së pari online: Aplikuesitshkojnënëfaqentonëtëinternetit “ëëë.personalaldienst.bayern”.

Nën rubriken”Für Fachkräfte” dhe pastaj „Jetzt beëerben“ mund te gjendet një formular i aplikimit. Atje duhet të i mbushni të gjitha informatat e kërkuara dhe të i beni të gjitha dokumentet e nevojshme„upload“. Me “informacione” dua të the mp ërshembullemri, datën e lindjes dhe informacionin rreth shkollimit. Të “dokumentet” kemi nevojë posaçërisht për diplomën dhe CV-në.

Çfarë duhet të sjellin aplikuesit për të paturnjëshanstë HK GmbH?
Hoferer:
Është e rëndësishme që aplikantët të kenë një shkollë të përfunduar si infermiere, mami ose fizioterapist. Aktualisht po kërkohen të diplomuarit me një diplomë bachelor nga një universitet.

 Sigurisht qe edhe mjekët dhe profesionistët e IT-së duhet të kenë të përfunduar shkollën e tyre. Është gjithashtu një avantazh nëse kandidatët tashmë përvojë praktike në profesionin e tyre – por kjo nuk është patjetër e nevojshme. Gjithashtu edhe njohuri në gjuhen gjermane janë një perparsi, por jo e domosdoshme në fillim. Ata ende mund të mësojnë gjermanisht si pjesë e programit tonë – kjo është ajo për të cilën ne jemi këtu. Përveç kësaj, ne i japim rëndësi të madhe që kandidatët tanë janë të besueshëm dhe të përkushtuar. Dhe natyrisht duhet të ketë vullnet për të jetuar dhe punuar në Gjermani në afattëgjatë.

Çfarë mund të presin profesionistët nëse pranohen në programin ejuaj të ndërmjetësimit për Gjermani?
Krasniqi:
Nëse një aplikant pranohet në programin tonë të ndërmjetësimit për Gjermani, ne ofrojmë një sëri shërbimesh për të. Para së gjithash, gjëja më e rëndësishme është që ne gjejmë një punë  te përshtatshme në Gjermani për të. Përveç kësaj, ne sigurojmë qe aplikuest ta arrijne nivelin B2 në gjuhën gjermane sa të jene në Kosovë. Kjo arrihet duke ndjekur kurset gjermane këtu në Kosovë, të cilat financohen plotësisht nga ne. Ne gjithashtu mbështesim kandidatët tanë në procesin e vizave dhe ne gjithashtu koordinojmë procedurën e njohjes së diplomes në Gjermani. Përveç kësaj, ne ndihmojmë edhe me transferin për Gjermani. Pasi qe të mbërrin një kandidat në Gjermani, ne do të jemi atje për një kohë si shoqërues. Pra, nëm bështe simpjesëmarrësit tanët ë programit në të gjitha hapatqë janë të nevojshëm për përgatitjen dhe zbatimin e ndërmjetësimit për punësim. Ne duam qe aplikantët tanë të ndihen rehat me ne.

Sa zgjatëderisatëvijnëprofesionistëtnga Kosova nëGjermani?
Krasniqi:
Nëse arrihet niveli B2 në gjuhën gjermane dhe të gjitha kushtet e tjera janë plotësuar, një infermiere psh. Mund të udhëtojë në Gjermani pas 3-5 muaj dhe të fillojë punën e saj atje. Por, megjithatë kjo gjithmonë varet nga rasti individual dhe grupi i profesionit.

A kenindonjëgjëtjetërpërtështuar?
Hoferer:
Do të thosha se trepikat ë tjera janë të rëndësishme. E para është se ne nuk kërkojmë asnjë pagesë përndërmjetësimin nga kandidatët tanë.

E dyta është se ne nuk marim asgjë për përpunimin e dokumenteve. Dhe e treta është që kandidatët tanë – kur janë në Gjermani–nuk do taken asnjë tërheqje nga paga e tyre. Shpenzimet për kurset gjermane, përkthimet dhe nostrifikimi e dokumenteve gjithashtu mbulohen plotësisht nga ne. Pra, me ne nuk paguani 100%asgjë.

Përpalët e interesuara: aplikoni, aplikoni, aplikoni …

Webfaqja:www.personaldienst.bayern

Aplikimetnënkëtë link:https://personaldienst.bayern/bewerbung-fachkraefte/