10:59 / E Enjte, 02 Korrik 2020

Holanda, heq ndalimin e udhëtimit për grupe të caktuara udhëtarësh

Nga 1 korriku 2020, Holanda ka hequr ndalimin e udhëtimit për grupe të caktuara udhëtarësh, duke lejuar banorët e përhershëm (afatgjatë) të vendeve në vijim të hyjnë në Holandë: Algjeri, Australi, Kanada, Gjeorgji, Japoni, Mali i Zi, Marok, Zelanda e Re, Ruanda, Serbia, Koreja e Jugut, Tajlanda, Tunizia dhe Uruguai. Ndalimi i udhëtarëve nga Kina do të hiqet pasi Kina të lejojë hyrjen e qytetarëve të BE-së.

Lista e vendeve do të rishikohet çdo 2 javë (ose më shpesh nëse është e nevojshme) në bazë të numrit të infeksioneve të reja. Numri i infeksioneve të reja duhet të mbetet në ose nën rreth 19 për 100,000 banorë. Do të merren në konsideratë edhe përpjekjet për gjurmimin e kontaktit dhe numrin e testeve të kryera për koronavirusin.

Për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, kufizimet ekzistuese do të qëndrojnë për udhëtime jo të domosdoshme në Evropë (të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, vendet e zonës Shengen dhe Mbretëria e Bashkuar) nga individë nga të gjitha vendet e tjera. Individët të cilët nuk janë banorë të përhershëm (afatgjatë) të ndonjë prej vendeve të listuara më lart dhe që nuk bëjnë pjesë në ndonjë nga kategoritë më poshtë mund të mos hyjnë në Hollandë.

Kufizimet e udhëtimit nuk zbatohen për grupet e mëposhtme të njerëzve:

Qytetarët e BE-së (përfshirë shtetasit britanikë) dhe anëtarët e familjeve të tyre;
Shtetasit e Norvegjisë, Islandës, Zvicrës, Lihtenshtajnit, San Marino, Monakos, Vatikanit dhe Andorra, dhe anëtarët e familjeve të tyre;
Shtetasit e vendeve të treta që kanë një kartë qëndrimi ose leje qëndrimi në përputhje me Direktivën e BE 2003/109 / EC në lidhje me banorët afatgjatë;
Shtetasit e vendeve të treta, e drejta e të cilit për banim rrjedh nga direktivat e tjera të BE-së ose ligji kombëtar i një shteti anëtar;
Poseduesit vizave të qëndrimit afatgjatë, përfshirë ato me autorizim për qëndrim të përkohshëm (MVV).

Shtetasit e vendeve të treta që janë punëtorë kryesorë ose kanë rrethana të jashtëzakonshme gjithashtu përjashtohen. Këta janë:

Profesionistët e kujdesit shëndetësor;
Transportuesit ndërkufitar;
Në aq sa është e nevojshme, njerëzit që punojnë në transportin e mallrave, dhe punëtorët e tjerë të transportit. Këta janë njerëz që punojnë në anije kontejneri, transportues pjesa më e madhe (p.sh. transportimi i xeheve ose qymyrit), cisterna (p.sh. transportimi i karburanteve dhe kimikateve), anije peshkimi; njerëzit që punojnë në sektorin e energjisë, d.m.th. në platformat e naftës dhe gazit dhe në parqet e erës, dhe për ndërmarrjet jashtë bregut që ofrojnë shërbime për këtë sektor; dhe ekuipazhet e fluturimit;
Diplomatët;
Anëtarët e forcave të armatosura;
Anëtarët e stafit të organizatave ndërkombëtare dhe humanitare;
Njerëzit me arsye bindëse për të vizituar familjen e tyre (raste të jashtëzakonshme). Një rast i jashtëzakonshëm do të ishte vizita e një anëtari të familjes të sëmurë dhe të marrë pjesë në funeralin e tyre. Anëtari i familjes kuptohet se nënkupton një anëtar të shkallës së parë ose të dytë të familjes. Partnerët dhe fëmijët janë anëtarë të familjes së shkallës së parë, dhe nipërit dhe mbesat janë të shkallës së dytë;
Udhëtarët transit që udhëtojnë në një vend të tretë përmes Holandës ose një vendi tjetër Shengen;
Personat që kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare (zbatohen procedurat normale të kufirit);
Njerëzit që pranohen në baza humanitare;
Detarë që posedojnë një libër regjistrimi të një detari;
Studentët;
Emigrantë me aftësi të larta.

Mos i humb