10:02 / E Mërkurë, 24 Maj 2023 / L K

Hyn në fuqi metodologjia e taksave të kyçjes në rrjetin e shpërndarjes

Metodologjia e taksave të kyçjes në KEDS është aprovuar nga ZRRE dhe ka hyrë në fuqi. Kjo metodologji, e para e këtij lloji, parasheh aplikimin e taksave të reja për kyçje dhe për shkyçje.

Qëllimi i Metodologjisë së taksave për kyçje në rrjetin e shpërndarjes është që të rregullojë të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me kyçjen dhe rikyçjen e konsumatorëve. 

Në metodologji parashihet që taksa e kycjes për konsumatorët e rinj me kapacitet deri në 5 kWh të ulet nga 100, sa është aktualisht, në 60 euro. Ndërsa, sa i përket taksës së kapacitetit, nëse një konsumator kërkon që të regjistrohet ose të shtojë kapacitetet, dhe nëse ka kapacitete të lira në vendin ku kërkohet, atëherë taksa është zero.

Në metodologji parashihet edhe aplikimi i taksës për shkyçje të konsumatorëve, që është paraparë të fillojë nga 17,70 euro (duke përfshirë TVSH-në) dhe vazhdon në bazë të kategorisë së konsumatorit dhe të konstantës.

Lusim konsumatorët tanë që brenda afatit ligjor, i cili shkruan në secilën faturë që konsumatori e pranon, ta kryejë pagesën, meqë shkyçja aplikohet si masë finale e mos pagesës së obligimeve ndaj kompanisë.

Kryerja në afatet ligjore e obligimeve kontraktuale në mes të kompanisë dhe konsumatorit nënkupton edhe fuqizim i partneritetit në mes të dy palëve, çka është edhe qëllimi kryesor i metodologjisë së re.  

Për më shumë detaje rreth metodologjisë, kliko në linkun e mëposhtëm:

https://www.keds-energy.com/Uploads/Data/Docs/Taksatesherbimevedhetaksatperkapaciteteteteaprovuara_w4VpphpEUE.pdf