14:04 / E Premte, 13 Prill 2018

Ismaili: Po u japim fund A�mimeve abuzuese me barna

Ministri i ShA�ndetA�sisA� Uran Ismaili tha sot se Ministria e ShA�ndetA�sisA� po kalon nA�pA�r njA� reformA� tA� madhe institucionale nA� sektorin e shA�ndetA�sisA� e cila ka pA�r qellim tA� pA�rgjithshA�m pA�rmirA�simin e cilA�sisA� sA� shA�rbimeve shA�ndetA�sore pA�r qytetarA�t dhe me kosto sa mA� efektive.

Ai deklaroi kA�shtu gjatA� diskutimi tA� hapur publik tA� mbajtur nA� PrishtinA� lidhur me draft UdhA�zimin Administrativ pA�r rregullimin e A�mimit tA� barnave.

a�?PA�r MinistrinA� e ShA�ndetA�sisA� qA�llimi i kA�tij udhA�zimi A�shtA� i dyfishtA�: duke tentuar qA� fillimisht tA� rregullojmA� dhe krijojmA� mekanizma mbrojtA�s pA�r tA� gjitha autoritetet kontraktuese tA� fushA�s sA� shA�ndetA�sisA� pA�r produkte medicinale ashtu qA� A�mimet e kontraktuara tA� jenA� korrekte dhe tA� jenA� nA� nivel tA� njA� mesatareje rajonale dhe evropiane; si dhe tA� mos jemi ne i vetmi vend ku A�mimet e produkteve medicinale tA� kontraktuara tA� jenA� shumA�fish mA� tA� larta apo tA� jenA� abuzuesea�?, tha Ismaili.

Ai shpjegoi se UdhA�zimi Administrativ i propozuar pA�r rregullimin e A�mimeve pA�r produktet medicinale pA�rcakton kufijtA� e A�mimeve tA� cilat MSH/apo autoriteti kontraktues do tA� lejohet tA� blejnA�, duke lA�nA� hapA�sirA� pA�r konkurrencA� e cila natyrisht duhet tA� zhvillohet nA�n kA�tA� A�mim i cili do tA� konsiderohet si maksimal.

a�?PA�r fat tA� keq, nA� EvropA�, vetA�m Kosova dhe Bjellorusia nuk kanA� pasur mekanizma pA�r ta��i rregulluar A�mimet e barnave. Sot, tA� gjithA� duhet tA� jemi krenarA� se, duke prezantuar kA�tA� udhA�zim administrativ pA�r rregullimin e A�mimit tA� barnave, Kosova do ta��i thotA� lamtumirA� kA�saj praktike tA� keqpA�rdorimit qA� ka ndodhura�?, tha Ismaili.

UdhA�zimi, shpjegoi ai, do tA� ndalojA� kA�do qA� oferton me A�mime mA� tA� larta se nA� treg dhe do ta��i krahasojA� A�mimet me vendet e rajonit (ShqipA�ria, Maqedonia, Kroacia, Mali i Zi), pA�r tA� parandaluar A�do lloj abuzimi me A�mime. Rezultatet e kA�tij UdhA�zimi Administrativ pritet tA� jenA�: A�mime mA� tA� ulA�ta, barna mA� shumA�, furnizim i qA�ndrueshA�m, kursim i buxhetit, jetA� mA� tA� shA�ndetshme.

Konsulenti nga Projekti i ShA�ndetA�sisA� Kosovare (PSHK), Arianit Jakupi, ka zbA�rthyer pA�rmbajtjen e udhA�zimit, dhe ka specifikuar se ky udhA�zim parasheh qA� tA� krijohet Lista e Barnave Esenciale-A,A� e cila prokurohet nga MSh ose autoriteti kompetent pA�r furnizimin e institucioneve publike shA�ndetA�sore pA�rfshirA� tre nivelet e kujdesit shA�ndetA�sor dhe Lista e Barnave Esenciale B, e definuar nga Fondi i Sigurimeve ShA�ndetA�sore, tA� cilat janA� tA� mundshme pA�r ta��u rimbursuar nga Fondi.

NA� kA�tA� diskutim publik kanA� kontribuar me vA�shtrimet e tyre pA�rfaqA�suesit e ZyrA�s sA� OBSh-sA� nA� KosovA�, tA� Fondit tA� Sigurimeve ShA�ndetA�sore, pA�rfaqA�sues tA� institucioneve dhe komunitetit farmaceutike, pA�rfaqA�sues tA� shoqA�risA� civile, etj.

Drafti i kA�tij UA A�shtA� hartuar nA� bashkA�punim tA� ngushtA� me ekspertA�t e OBSH-sA�, (Zyra Rajonale pA�r EvropA�), si dhe A�shtA� reviduar nga qendra bashkA�punuese e OBSh-sA� me seli nA� VjenA� pA�r A�mime dhe rimbursim tA� barnave. Po ashtu ky UA A�shtA� reviduar edhe nga ekspertA� eminent tA� BankA�s BotA�rore.